Mehbus saxta faksla azadligha chixdi
ABSH hebsxanalarindan birinde mehbusu sehven buraxiblar. Hebsxana rehberliyi yaxinliqdaki maghazadan gonderilen faksin saxtalighini ayird ede bilmeyib.v Soyghunchuluqda ittiham olunan 19 yashli Timoti Rauza Kentukki shtatindaki islahpsixatrik merkezde ekspertizadan kechirmish. Bu vaxt muessiseye Rauzanin azadligha buraxilmasini teleb eden faks daxil olub. Eslinde faks saxtaymish. O, shtatin ali mehkemesinin adindan gonderilib. Halbuki mektubun metni ali mehkemenin blankinda eks olunmayib. Bundan elave, metn qrammatik sehvlerle de zengin olub.
Islah muessisesinin rehberliyi faksi oxuyan kimi mehbusu azadligha buraxib. Yalniz 2 hefteden sonra meselenin ustu achilib. Derhal Rauza baresinde axtarish elan edilib. Maraqlidir ki, kechmish mehbus bu muddetde gizlenmeye cehd gostermeyib. Qanun keshikchileri Rauzanin anasinin evine reyd etdikden sonra onu hebsxanaya qaytariblar.
Arashdirmalar neticesinde belli olub ki, faks yaxinliqdaki erzaq maghazasindan gonderilib. Onu kimin yolladighi ise helelik aydinlashmayib.

Maraqli Hadiseler
Anarim.Az

© Anarim.Az 20082013
Created by V.R.